Metode plaćanja

METODE PLAĆANJA

  • plaćanje putem kreditne kartice (moguće putem Maestro, Master Card, Visa i Diners)
  • plaćanje putem bankovne transakcije

Molimo uzmite u obzir da ako plaćanje vršite putem kreditne kartice, vaša rezervacija je automatski osigurana te ćete na web stranici i putem e-maila zaprimiti potvrdu o rezervaciji.

Ako ste za plaćanje odabrali bankovnu transakciju na Vašu e-mail adresu zaprimit ćete obavijest o rezervaciji s detaljima rezerviranog termina, uputama za nastavak rezervacije i detaljima o plaćanju. Plaćanje putem bankovne transakcije morat ćete učiniti do 34 dana prije datuma dolaska kako bismo mi mogli zaprimiti uplatu u roku od 3 (tri) radna dana. Ako nakon proteka navedenog roka nismo zaprimili Vašu uplatu Vaša će rezervacija biti otkazana. Bankovna transakcija neće biti moguća ako je do Vašeg dolaska preostalo manje od 15 dana do datuma dolaska.

Sve cijene uključuju PDV i turističke naknade za sve članove Vašeg društva.

PLAĆANJE INOZEMNOM KREDITNOM KARTICOM

Iznos koji će Vam biti naplaćen bit će u eurima (EUR).  Ako na Vašoj kartici posjedujete novac u drugoj valuti, konverzija u eure bit će izvršena prema tečaju Vaše kompanije. Kao rezultat konverzije moguća su mala odstupanja između cijene naznačene na našoj web stranici i one koja Vam je naplaćena. Agencija Molo Longo se neće smatrati odgovornom za bilo kakve razlike u cijenama koje su rezultat konverzije valuta.

POTVRDA

Kada je online plaćanje izvršeno, putem Vašeg e-maila zaprimit ćete potvrdu o plaćanju.

UVJETI OTKAZA

Želite li otkazati svoje plaćanje molimo da nas kontaktirate pisanim putem na e-mail adresu info@mololongo.com i objasnite nam razloge Vašeg otkazivanja.