Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
I. UVOD
Molo longo rental j.d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija) je turistička agencija sa sjedištem u Rijeci,
Antuna Branka Šimića 60, OIB: 46200696946, ID-CODE: HRSR-51-040418049, specijalizirana za
iznajmljivanje apartmana i kuća za odmor (vila). Agencija Molo longo rental j.d.o.o. je tvrtka s
višegodišnjim iskustvom u poslovima turističkih usluga i poslovanja sa nekretninama i nositelj je
prepoznatljivog turističkog brenda Molo Longo.
Agencija surađuje samo sa onim iznajmljivačima čiji smještajni objekti zadovoljavaju visoke
standarde pružanja usluge smještaja i koji posjeduju sve za to potrebne dozvole nadležnih državnih
tijela.
Agencija djeluje kao posrednik putem koje gost odnosno najmoprimac sklapa ugovor o najmu sa
vlasnikom apartmana.
Ovi Opći Uvjeti poslovanja (u tekstu: Opći uvjeti) proizvode pravne učinke od trenutka kada gost
prilikom rezervacije termina smještaja na web stranici Agencije uplati akontaciju za smještaj. Po
primitku akontacije Agencija će gostu poslati pisanu potvrdu koja će sadržavati pojedinosti
rezerviranog termina i smještajnog objekta. Time Opći uvjeti i pisana potvrda postaju sastavnim
djelom ugovora o najmu koji sklapaju gost kao najmoprimac i vlasnik apartmana kao najmodavac.

II. CIJENA SMJEŠTAJA I NAČINI PLAĆANJA
Cijene objavljene na internet stranici i u drugim promidžbenim materijalima Agencije izražene su u
eurima (PDV je uključen u cijenu) i odnose se na cijenu dnevnog najma po smještajnoj jedinici u
odgovarajućoj cjenovnoj sezoni. Objavljene cijene važeće su od trenutka ažuriranja podataka na
internet stranici. U cijenu smještaja uključeni su troškovi struje, potrošnje vode, plina, interneta,
odvoz otpada, obveznih davanja jedinici lokalne samouprave, boravišna pristojba, prijava boravka,
ručnici, kuhinjske krpe i završno čišćenje.
Plaćanje akontacije ovisi o području na kojem se nalazi apartman koji gost rezervira:
a) Za apartmane koji se nalaze izvan grada Rijeke akontacija prilikom rezervacije termina iznosi
30% od prodajne cijene smještaja. Rezervacija je obavezna i plaćanjem akontacije gost prihvaća
Opće uvjete. Agencija će po primitku akontacije gostu putem e-maila dostaviti pisanu potvrdu o
lokaciji i drugim pojedinostima rezerviranog termina u smještajnom objektu. Ne zaprimi li Agencija
akontaciju u roku od 3 (tri) dana od dana rezervacije, smatrati će se da ugovor o najmu nije niti
sklopljen.
Plaćanja akontacije trebaju biti izvršena u Eurima (EUR) a mogu se izvršiti putem kreditne kartice
ili bankovnog transfera. Agencija neće biti odgovorna ako prilikom plaćanja dođe do razlike u
naplaćenom iznosu zbog bankovnih naknada ili razlike u tečaju valute. Ugovor o najmu smatrati će
se sklopljenim kada Agencija zaprimi iznos akontacije. Preostali iznos cijene smještaja plaća se do
30 dana prije datuma dolaska.
b) Za apartmane koji se nalaze na području grada Rijeke gost ne plaća akontaciju već prilikom
rezervacije smještaja plaća cjelokupni iznos rezervacije.

III. STORNO UVJETI (otkaz, izostanak, prekid boravka)

2
a) za apartmane izvan područja grada Rijeke
– Za slučaj da gost otkaže rezervaciju do 31 dana prije rezerviranog datuma dolaska,.
Agencija će zadržati uplaćenu akontaciju koju gost može iskoristiti za turistički smještaj
do kraja tekuće godine u dogovoru s Agencijom.
– Za slučaj da gost otkaže rezervaciju od 30 dana do dana rezerviranog datuma dolaska,
Agencija će zadržati 100 % ukupnog iznosa rezervacije
– Za slučaj nedolaska gosta rezervacija se označava kao no show i gostu se naplaćuje
cjelokupan iznos rezervacije.
b) za apartmane na području grada Rijeke
– Za slučaj da gost otkaže rezervaciju do 15 dana prije rezerviranog datuma dolaska, ima
pravo na povrat od 100% ukupnog iznosa rezervacije.
– Za slučaj da gost otkaže rezervaciju od 14 do dana rezerviranog datuma dolaska, zaračunava
mu se 100 % ukupnog iznosa rezervacije.
– Za slučaj nedolaska gosta rezervacija se označava kao no show i gostu se naplaćuje
cjelokupan iznos rezervacije.
*Kao datum otkaza rezervacije uzima se datum kada je zaprimljena obavijest o otkazivanju
*Pojedini vlasnici apartmana mogu zahtijevati drukčije uvjete rezerviranja odnosno plaćanja i
otkazivanja o čemu će se gost obavijestiti prilikom rezerviranja.
*Povrat novčanih sredstava gostu Agencija vrši u roku od 15 dana od primitka.
*Agencija Molo Longo odgovara za sve reklamacije, povrate novčanih sredstava i prigovore
vezane za transakcije učinjene u rezervaciji smještaja. Prigovori i reklamacije šalju se na:
info@mololongo.com

IV. DOLAZAK I PRIJAVA GOSTA
Gostu će se omogućiti ulazak u smještajni objekt najranije u 17:00.h na dan dolaska. Na dan
odlaska najkasniji izlazak je u 10:00 h. Gostu se može omogućiti i raniji ulazak u smještajni objekt
ako to okolnosti dozvoljavaju o čemu će se pravodobno obavijestiti gosta.
Nositelj rezervacije je dužan prema hrvatskom zakonu vlasniku / domaćinu dostaviti službene
identifikacijske dokumente koji sadrže osobne podatke u svrhu registracije u turističkoj zajednici
(HTZ). Ove informacije neće se koristiti u druge svrhe. Gostu koji ne dostavi bilo koji oblik osobne
identifikacije za registraciju turista u skladu sa zakonom može se uskratiti pristup apartmanu bez
mogućnosti povrata novca.
V. PRAVILA SMJEŠTAJA
a) Broj osoba
Najveći broj gostiju koji u rezerviranom terminu može boraviti u apartmanu naznačen je na web
stranici Agencije. Pisana potvrda koju Agencija šalje gostu po plaćanju akontacije također će
sadržavati naznaku maksimalnog kapaciteta apartmana. Kapacitet obuhvaća jednako odrasle osobu i
djecu.
U slučaju da boravi više osoba od maksimalno dopuštenog kapaciteta, uključujući pratnju i
posjetitelje gostiju, Agencija i vlasnik imaju pravo raskinuti ugovor o najmu bez obveze poštivanja
otkaznog roka a gosti se obvezuju napustiti apartman u roku od 24 h od takvog raskida ugovora.
Eventualno preostalo a neiskorišteno vrijeme rezerviranog termina biti će naplaćeno kao da ugovor

3

o najmu nije raskinut a gost za to vrijeme nema pravo tražiti povrat uplaćenog novca.
b) Grupe mladih
Osobe do 25 godina starosti smatraju se grupama mladih za koje mogu vrijediti posebni uvjeti
smještaja sukladno pravilima koje odredi vlasnik. Gosti su obavezni prilikom rezervacije smještaja
informirati Agenciju o starosnoj dobi grupe gostiju. Propust gosta da to učini ne utječe na važenje
posebnih pravila za grupe mladih i ima za posljedicu da Agencija može otkazati rezervaciju bez
povratka uplaćenih sredstava gostu.
c) Bazeni
U slučaju kada objekt raspolaže bazenom, gost je iz sigurnosnih razloga obavezan pridržavati se
svakog savjeta vlasnika objekta ili Agencije. Korištenje bazena je isključivo na vlastitu
odgovornost. Djeci je dozvoljeno kretanje u području bazena isključivo u prisutnosti odrasle osobe.
d) Kućni ljubimci
Na web stranici Agencije biti će naznačena mogućnost i uvjeti držanja kućnih ljubimaca. Gost je
prilikom rezervacije smještaja obvezan naznačiti broj kućnih ljubimaca koji će s njime boraviti u
apartmanu. Propusti li gost prijaviti kućnog ljubimca/ljubimce ili u apartman dovede više kućnih
ljubimaca nego što je to naznačio prilikom rezervacije, vlasnik ili Agencija imaju pravo raskinuti
ugovor o najmu bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju gost je dužan napustiti
apartman u roku od 2 (dva) sata sa svim osobama koje borave u apartmanu te gubi pravo na povrat
novčanih sredstava za neiskorištene dane rezerviranog termina.
Kod boravka kućnih ljubimaca, cijena najma smještaja može se automatski uvećati za cijenu
dodatnog čišćenja koje je potrebno kod boravka kućnih ljubimaca, ako je to predviđeno uvjetima
smještaja u apartmanu. Kućnim ljubimcima ni u kojem slučaju nije dopušten pristup bazenu niti
smiju boraviti na namještaju apartmana. Vlasnici kućnih ljubimaca odgovorni su za svaku štetu
nastalu njihovim boravkom i dužni su počistiti izmet i mokraću iza svojih kućnih ljubimaca.
Vlasnici kućnih ljubimaca dužni su kućne ljubimce cijepiti i općenito držati u stanju propisanom
mjerodavnim zdravstvenim i sigurnosnim propisima. Agencija i vlasnik apartmanu ni na koji način
nisu odgovorni za bilo kakvu štetu i bolesti koji bi nastali od kućnih ljubimaca gostiju apartmana.
Ako bi gost boravkom u apartmanu u kojoj boravak kućnih ljubimaca nije dopušten zadobio
alergijsku ili sličnu reakciju, Agencija se neće smatrati odgovornom s obzirom da ne može jamčiti
da u apartmanu ranije nisu boravili kućni ljubimci putem vlasnika apartmana ili gostiju.
g) Buka
U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne stišaju,
isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili
Agencija ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se
gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti apartman skupa sa svim osobama koje tamo
borave i nema pravo od vlasnika niti od Agencije tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.
VI. KUĆNI RED
U apartmanu na vidljivom mjestu istaknut je kućni red. Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda
kao i uputa ponašanja i postupanja u apartmanu dobivenim od strane vlasnika ili Agencije.
Nepoštivanje kućnog reda može se smatrati teškom povredom ugovora o najmu u kojem slučaju
vlasnik ili Agencija imaju pravo raskinuti ugovor o najmu bez obveze poštivanja otkaznog roka. U
tom slučaju gost je dužan napustiti apartman u roku od 2 (dva) sata sa svim osobama koje borave u

4

apartmanu te gubi pravo na povrat novčanih sredstava za neiskorištene dane rezerviranog termina.
Isto vrijedi i kada gosti bukom i galamom remete javni red i mir.
VII. SIGURNOSNI POLOG
Gost se obvezuje, prilikom dolaska u apartman ostaviti polog u gotovini. Visina iznosa pologa,
ukoliko je primjenjiv, bit ce naznačena u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje
vlasniku za počinjenje štete na apartmanu. U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa
položenog pologa, gost je obvezan vlasniku nadoknaditi puni iznos štete. Ukoliko nije počinjena
nikakva šteta na apartmanu, vlasnik/domaćin se obvezuje položeni iznos pologa vratiti gostu pri
odlasku.
VIII. ŠTETA NA APARTMANU
Gost je obvezan brinuti se da apartman prilikom njegova izlaska bude u istom stanju u kojem ju je
zatekao prilikom ulaska. Gost je dužan ponašati se odgovorno prema apartmanu, njezinom
inventaru i svemu što mu je omogućeno koristiti u sklopu apartmana. U slučaju počinjenja štete,
gost je odgovoran neposredno vlasniku apartmana sukladno točkama VII. i VIII. Uvjeta. Štetom će
se smatrati i svaka potreba za dodatnim čišćenjem apartmana, njezinog namještaja i aparata, kao i
svaka potreba za angažmanom servisera i/ili kućnog majstora nastala zbog ponašanja gosta u
apartmanu.
Gost je dužan svaku šteta nastalu tijekom njegova boravka bez odgađanja prijaviti
vlasniku/domaćinu. Ako gost namjerno počini štetu, vlasnik i Agencija imaju pravo raskinuti
ugovor o najmu bez obveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju gost je dužan napustiti
apartman u roku od 2 (dva) sata sa svim osobama koje borave u apartmanu te gubi pravo na povrat
novčanih sredstava za neiskorištene dane rezerviranog termina.
IX. NEZADOVOLJSTVO GOSTA
Ako gost smatra da apartman nije dobro očišćen ili uoči kvar ili neku drugu nepravilnost ima pravo
uputiti prigovor Agenciji i/ili vlasniku apartmana. Ako se prigovor odnosi na čistoću gost ga je
dužan uputiti bez odgađanja. Vlasnik apartmana će po prigovoru postupiti u primjerenom roku.
Gost je odgovoran da svojim ponašanjem ne uzrokuje štetu vlasniku apartmana, odnosno, da u
skladu sa svojim mogućnostima spriječi nastanak veće štete. Ako između stvarnog stanja apartmana
i onog objavljenog na web stranici apartmana ili Agencije postoji odstupanje, isključivo
odgovornim smatrati će se vlasnik apartmana. Prigovori u pisanom obliku šalju se na:
Trpimirova 1A, 51 000 Rijeka, Hrvatska, ili putem e-pošte na info@mololongo.com
X. NADLEŽNOST SUDA
U slučaju spora postupak se vodi po hrvatskom pravu na onome sudu na čijem se području
nadležnosti smještajna jedinica nalazi.
XI. ODGOVORNOST AGENCIJE
Molo longo rental j.d.o.o. je turistička agencija čija je djelatnost posredovati u najmu turističkog
smještaja i boravka. Molo longo rental j.d.o.o. pruža usluge posredovanja temeljem ugovora o
poslovnoj suradnji sa vlasnicima apartmana te kao takva nije vlasnik niti snosi vlasničke
odgovornosti. Temeljem ugovora vlasnici apartmana obvezni su Agenciji dati potpune i točne
informacije o apartmanu i svim relevantnim pojedinostima zbog čega snose punu odgovornost
prema gostima. Ako se rezervacija ili realizacija rezervacije smještaja ne može izvršiti djelomično

5

ili u cijelosti iz razloga koji su izvan kontrole i odgovornosti Agencije, poput sudskog procesa
vezanim za apartman, faktičke nemogućnost njezina korištenja, ponašanja vlasnika ili sl., Agencija
ima pravo otkazati rezervaciju te se ni u kojem obliku ne može smatrati odgovornom. U takvim
slučajevima Agencija ima pravo gostu ponuditi alternativni smještaj.
U slučaju osnovanog prigovora gosta temeljenog na nepotpunim i pogrešnim informacijama
pruženim od strane vlasnika ili na nedostatcima smještaja u Objektu, Agencija će temeljem
opravdanog prigovora gostu ponuditi alternativni smještaj uz popust na cijenu smještaja, sukladno
smještajnim kapacitetima kojima raspolaže. Gost ima pravo na povrat do tada uplaćenih novčanih
sredstava ako Agencija i vlasnik apartmana nisu u mogućnosti ponuditi alternativni smještaj ili ako
ga gost odbije. Ako se nezadovoljstvo gosta temelji na nedostatku smještaja u Objektu vlasnik
apartmana će bez odgađanja nastojati otkloniti nedostatak. Ako otklanjanje nedostatka nije moguće
ili nije moguće u razumom roku, ili je gost zbog nedostatka već pretrpio štetu, vlasnik apartmana će
gostu nadoknaditi štetu sukladno prirodi nedostatka uz primjenu pravila Frankfurtskih tablica.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Agencija na svojoj web stranici objavljuje isključivo one informacije o apartmanu koje su pružene
od strane vlasnika. Osim informacija koja se odnose na apartman, sve ostale informacije,
multimedijski i digitalni sadržaji objavljeni na web stranici isključivo su vlasništvo Agencije i kao
takvi podliježu zaštiti zakonskih propisa s osnove autorskog i srodnih grana prava.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na više jezika na web stranici i u slučaju bilo kakvih nepodudarnosti
između više verzija relevantnom će se smatrati ona objavljena na hrvatskom jeziku.
Ugovorne strane prihvaćaju ove Opće uvjete slobodnom voljom i u svrhu ostvarenja obostranih
interesa te se obvezuje da će sve nesuglasice nastojati riješiti mirnim putem i sporazumno. U slučaju
sudskog spora, ugovorne strane suglasno utvrđuju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.